World Creativity and Innovation Day

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji to globalny dzień ONZ, obchodzony 21 kwietnia w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia kreatywności i innowacji.

Nasi uczniowie i nauczyciele mogą na ten temat wiele powiedzieć. Bardzo wielu z nich zdobywało laury w światowych konkursach wynalazczości m.in. Brukseli, Bukareszcie, Zagrzebiu, Paryżu, Bangkoku, Delhi, Tajpei.

B  .  R  .  A  .  W  .  O  .