#mat-geo-ang_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

 Dlaczego warto wybrać klasę matematyczno-geograficzną z rozszerzonym językiem angielskim w naszym LO?

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni, jak np.: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki, a także warszawskie SGH i SGGW oraz AGH w Krakowie. Nieodzowna w pracy w strukturach międzynarodowych jest znajomość angielskiego, a ten język oferujemy na poziomie rozszerzonym.

 Nie masz jeszcze sprecyzowanych planów co do kierunku studiów, nie chcesz ograniczać sobie ścieżki kariery zawodowej?

Liceum z profilem matematyczno-geograficznym jest dla ciebie najlepszym wyborem!!!

Nasi absolwenci po tym profilu są informatykami, pracują w instytucjach finansowych, bankach a także są geodetami czy inżynierami budownictwa.

 Co jeszcze gwarantujemy?

- przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych w ramach dodatkowych zajęć,

- koła przedmiotowe przygotowujące do udziału w olimpiadach (min Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości).