Matematyczne wycieczki do Krakowa

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w „Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich” oraz w „Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zajęcia te są efektem podpisanego przez naszą szkołę i krakowską uczelnię porozumienia w sprawie powołania w Zespole Szkół w Połańcu fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W ramach tego porozumienia po raz kolejny odbył się również w tym roku szkolnym wyjazd na „Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ”. W całodniowym ogólnopolskim spotkaniu wypełnionym warsztatami i wykładami przygotowanymi specjalnie na ten dzień dla młodzieży szkolnej wzięło udział 18 uczniów z naszej szkoły i opiekunowie.  Oprócz możliwości rozwoju swoich zainteresowań uczniowie mieli okazję spotkać naukowców  pracujących na UJ oraz zainteresowanych matematyką i informatyką uczniów z wybranych szkół z całego kraju. Nauczyciele – opiekunowie wzięli udział w dyskusji o stanie polskiej edukacji matematycznej pod przewodnictwem przedstawicieli władz Wydziału.

więcej … https://matinf.uj.edu.pl/wydzial/materialy-promocyjne/galeria/dzien-wydzialu-04.03.2020

Nauczyciele matematyki

w ZS w Połańcu