Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W tym roku szkolnym, za względu na panującą epidemię COVID-19, wręczenie świadectw nie będzie miało uroczystego charakteru i odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego, wynikającego nie tylko z obowiązujących przepisów, ale też z troski o zdrowie uczniów i pracowników szkoły. Poniżej przedstawiamy wytyczne i harmonogram, dotyczące odbioru świadectw, które wydane zostaną w najbliższy piątek, 26 czerwca 2020 r.

1. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa: uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły nie może przyjść w dniu wydawania świadectw, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Podczas wydawania świadectw w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  • nauczyciel – wychowawca oddziału;
  • uczniowie odbierający świadectwa,
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

4. Odbierający świadectwa nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

5. Po odebraniu świadectwa szkolnego uczeń może udać się do szatni szkolnej i zabrać zmienne obuwie, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości, zakrytych ustach. Jednocześnie w boksie szatni może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.

6. Opuszczenie budynku szkoły następuje tym samym wejściem, którym uczniowie wchodzili do placówki.

7. Czekając na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

8. Przy wejściu na teren szkoły uczniowie będą mieli zmierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika.

9. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować dłonie przy odpowiednio przygotowanych stanowiskach.

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Jeżeli odbierający świadectwa, ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 

Harmonogram wydawania świadectw 26 czerwca 2020 r.:

1AL4 - godz. 9:00 (wejście do szkoły od strony strażnicy, wręczenie świadectw nastąpi w holu na parterze "starego skrzydła" szkoły);

1BCL4 - godz. 9:30 (wejście do szkoły od strony strażnicy, wręczenie świadectw nastąpi w holu na parterze "starego skrzydła" szkoły);

1ABL3 - godz. 10:00 (wejście do szkoły od strony strażnicy, wręczenie świadectw nastąpi w holu na parterze "starego skrzydła" szkoły);

2AL3 - godz. 10:30 (wejście do szkoły od strony strażnicy, wręczenie świadectw nastąpi w holu na parterze "starego skrzydła" szkoły);

 

1ADT5 - godz. 9:00 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

1BCT5 - godz. 9:30 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

1AT4 - godz. 10:00 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

1BT4 - godz. 10:30 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

1CT4 - godz. 11:00 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

2AT4 - godz. 11:30 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

2BCT4 - godz. 12:00 (wejście główne do szkoły, wręczenie świadectw nastąpi w holu koło tablicy Patrona);

3AT4 - wręczenie świadectw nastąpi po zakończeniu praktyk zawodowych;

3BCT4 - wręczenie świadectw nastąpi po zakończeniu praktyk zawodowych.

 

Uwaga: Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed wyznaczonymi wejściami do szkoły oraz po otrzymaniu świadectw. Zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wyznaczonych w harmonogramie godzin odbioru świadectw szkolnych.

Dyrektor ZS w Połańcu, 

Stanisław Rogala