Nowy terminarz rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021

Uwaga! Ważna informacja dla ósmoklasistów!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zmieni się terminarz rekrutacji. Miała ona rozpocząć się dziś, tj. 11 maja, ale w związku z trwającą pandemią jej start zostanie przesunięty prawdopodobnie na 15 czerwca 2020 r. (taka data widnieje na dokumencie przekazanym do konsultacji). Termin ten jest dostosowany do przesuniętego w czasie egzaminu ósmoklasisty. Przesunięciu ulegną również wszystkie pozostałe terminy rekrutacji, które zaktualizujemy na naszej stronie internetowej po tym, jak zostanie wydana obowiązująca decyzja Ministra Edukacji Narodowej. Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, w związku z pandemią będzie można można składać elektronicznie.

Dyrekcja