Informacja dla uczniów i rodziców ws. próbnej matury

Szanowni Państwo!

W dniach 2-8 kwietnia 2020 r. CKE organizuje próbne egzaminy maturalne. Z uwagi na fakt, że nasi uczniowie dwukrotnie już w tym roku szkolnym mierzyli się z próbnymi maturami (ostatni raz na początku marca b.r.) uznaliśmy, że uczniowie klas maturalnych nie przystąpią do próbnych egzaminów, gdyż ich organizacja w formie zaproponowanej przez CKE jest utrudniona, a prace nie byłyby oceniane, służyłyby jedynie do celów diagnostycznych. Matura ta nie ma charakteru on-line, jej nowatorskość polega jedynie na tym, że młodzież samodzielnie pobiera arkusze ze strony CKE, rozwiązuje je i przesyła do sprawdzenia nauczycielom. Przystępując do próbnych egzaminów, stracilibyśmy kolejne 3 dni, które wolimy poświęcić na realizację podstawy programowej. 

Z uwagi na powyższe argumenty uznaliśmy, że korzystniejsze dla uczniów będzie omówienie podanych przez CKE arkuszy z nauczycielami podczas zajęć zdalnego nauczania. 

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja ZS w Połańcu