Informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. wdrożyliśmy do pracy zdalnej nowe narzędzie - szkolną platformę Google Classroom, z której korzysta coraz większa liczba nauczycieli i uczniów. To aplikacja, która ułatwi nam wszystkim pracę, czyniąc ją przyjemniejszą zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Wszyscy uczniowie naszego LO mają już dostęp do indywidualnych kont "szkolnych", wielu uczniów naszego Technikum również może już korzystać z platformy (do końca bieżącego tygodnia wszyscy uzyskają dostęp). Wprawdzie nauczyciele mogą nadal korzystać z i-dziennika podczas procesu zdalnego nauczania, ale liczymy na to, że coraz więcej osób będzie się przekonywało do korzystania z platformy. 

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania mamy ogromną prośbę do uczniów i rodziców. Wprawdzie wielu z naszych podopiecznych sumiennie i uczciwie wykonuje swoje obowiązki, za co dziękujemy, ale zdarzają się też tacy, którzy celowo unikają kontaktu z nauczycielami. Apelujemy więc do uczniów o odpowiedzialność w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, a rodziców prosimy o mobilizowanie młodzieży do wytrwałej pracy. Od wspólnego wysiłku nas wszystkich zależy to, czy zdalne nauczanie przyniesie efekty w postaci oczekiwanego postępu  uczniów.

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja.