Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

Informujemy, że 26 listopada 2019 r. odbędą się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym w grze pojedynczej dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji może zgłosić się maksymalnie po czworo uczniów z danej klasy (2 chłopców i 2 dziewcząt).

Kwestie sporne rozstrzyga nauczyciel wychowania fizycznego uczący w danej klasie.

Uczeń jest zwolniony z lekcji na czas trwania swoich gier. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby grających. Obowiązuje strój zmienny i obuwie takie jak na lekcjach wychowania fizycznego. Zgłoszenia będą przyjmowane przez do nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 25.XI.2019 r. Zapraszamy.

Nauczyciele wychowania fizycznego