Połanieckie TECHNIKUM na Ogólnopolskim KONGRESIE EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

W dniach 3 i 4 października 2018 r. uczniowie Technikum Elektronicznego dumnie prezentowali sukcesy szkoły wśród uczestników Kongresu Edukacji Przyszłości. 

Uczestnicy kongresu debatowali nad kwestiami kreatywności i innowacyjności w edukacji oraz doradztwie, a także bardzo długo dyskutowali o kształceniu zawodowym. Tylko 5 najlepszych szkół z województwa prezentowało swoje aktywności. My skorzystaliśmy z zaproszenia kuratora oświaty, jako liderzy innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.

 

Podczas pierwszego dnia dyskusja skupiała się na nowatorskich rozwiązaniach z dziedziny dydaktyki, a także wykorzystania technologii w realizowanym procesie edukacyjnym przez nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Kongres Edukacji Przyszłości dał uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami, dydaktykami i przedstawicielami firm branżowych z całej Polski.

Drugi dzień kongresu to rozmowy o kształceniu zawodowym. Pod hasłem Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, przedstawione zostały doświadczenia osób i instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska.

Dziękujemy ENEA S.A. za  wsparcie (w tym przekazane stroje), które pomaga realizować nasze edukacyjne pasje.

Mariusz Zyngier