Posiedzenie Razy Pedagogicznej

Informujemy, że posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w najbliższy piątek, 14 września, o godzinie 14:00. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.