Uwaga, KONKURS!

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz.

Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.

Wichrem chwały w historię popłyniesz,

Armio Krajowa.”

[Zbigniew Kabata „Bobo”]

 

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Połańcu do wzięcia udziału w konkursie literackim o naszym Patronie, Oddziale Partyzanckim Armii Krajowej „Jędrusie”.

Zadaniem Uczestnika jest napisanie utworu [opowiadania, noweli – objętość dowolna – lub wiersza] osnutego wokół autentycznego wydarzenia z historii „Jędrusiów” lub losów wybranego członka oddziału.

Prace w trzech egzemplarzach wydruku opatrzone godłem uczestnika [dołączamy kopertę z godłem i danymi osobowymi ucznia – imię, nazwisko, klasa, szkoła] prosimy składać u P. Krystyny Pilch, P. Marka Pedyńskiego lub P. Moniki Kobryń w terminie do 18 maja 2018.

Sponsorem nagród w konkursie są kombatanci Oddziału „Jędrusie”.

Zapraszamy!