#oze_polaniec #rekrutacja_technikum_2021

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENEREGTYKI ODNAWIALNEJ (OZE)

 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE TEN KIERUNEK? 

 Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, na dynamiczny rozwój rynku odbiorców technologii energii odnawialnej. Polska, jako kraj członkowski UE, jest zobowiązana spełniać normy ekologiczne. Dotyczą one w dużym stopniu konieczności wdrożenia systemu odnawialnych źródeł energii.

Nauka w pięcioletnim technikum zapewni zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 

CZYM JEST OZE? OZE to odnawialne źródła energii – źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Absolwent kierunku będzie miał bardzo dużą szansę na zdobycie pracy !!!!!

KIM JEST TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ? To wysokiej klasy specjalista z zakresu montażu, obsługi i serwisu, a także projektowania i konstruowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDZIESZ?

Kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to m.in.:

•Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

•Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

•Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. •Konserwacja oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

JAK MOŻESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE? 

-poprzez zajęcia w profesjonalnej pracowni OZE;

- poprzez praktyki zawodowe ü poprzez płatne staże zagraniczne organizowane w ramach projektów (Portugalia, Wielka Brytania)

-zostaniesz wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu OZE! ü zdobędziesz doświadczenie i praktykę! ü będziesz jednym z niewielu specjalistów na lokalnym rynku pracy!

- będziesz miał duże szanse na zdobycie pracy! 

JAK ZDASZ EGZAMIN ZAWODOWY? Już od wielu lat uczniowie klas OZE zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie montaż systemów energetyki odnawialnej oraz obsługa systemów energetyki odnawialnej z prawie 100% skutecznością i zdobywają zawód.