Informacja o pogrzebie i godzinach dyrektorskich

Uwaga! W związku z udziałem nauczycieli w uroczystościach pogrzebowych ś. p. Grzegorza Goryckiego, które odbędą się w najbliższy poniedziałek, tj. 21 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w kościele Świętego Józefa w Sandomierzu, dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu zarządza na ten dzień godziny dyrektorskie, co oznacza, że zajęcia edukacyjne w tym dniu nie odbędą się

Dyrektor ZS w Połańcu

Stanisław Rogala